צור קשר

שים לב:

•  חובה להוביל כלב ברצועה ובמחסום פה כנדרש בחוק.

•  בהגיעך ל"חוות דעת", עליך לגשת לדלפק הקבלה לצורך רישום. 

•  במקרה של פרוצדורה ארוכה, יש אפשרות להשאיר את בעה"ח ולשחררו במועד מאוחר יותר ע"פ תיאום

דילוג לתוכן